Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Záhlaví stránek

 
 

Domovská stránka

Šlechtický rod Jílků pocházel z jižních Čech a nejpozději ve 14.století se rozšířil i na Litomyšlsko jakožto větev Jílků ze Seče,dále na Plzeňsko větev Jílků z Doubravky a z Hradiště v 15. a 16. století,pražská větev Jílků ze Stanic v 16.století.

 

H. Hermann ve své Genealogie und Heraldik bürgerl. Familien, II. 115 uvádí, že bratři Karel a Václav Jílek obdrželi 22. VI. 1512 erbovní list s následujícím znakem: V červeném štítě 2 stříbrné zkřížené meče hroty vzhůru, nad nimiž zlatá hraběcí koruna. Z točenice nad otevřenou přílbou vyrůstá z kolen muž s chocholatým širokým kloboukem, v pravé ruce tasený meč, levou v bok opřenou; pokryvadla červeno-stříbrná. Erb tento jest tedy starší.

 

Jílkové z Doubravky a z Hradiště. Pod tímto jménem vyskytují se v Plzni dvě rodiny, jedna se psala tak a druhá se psala Jílek z Doubravky a z Hradiště, ale obojí byli tuším jednoho erbu. Erb jich byl týž jako dřevních Ebrzvínův z Hradiště, totiž na modrém, štítě tři hůlky (snad stříbrné) v trojhran spojené a v rozích s liliemi, jak se spatřuje na IX. svazku desk manských Kroměřížských. Tehda totiž byl biskupem. Olomouckým, Jan z D. a z H.,jenž se psal obyčejně latinsky Dubravius, což se zase česky překládá chybně Doubravský a přidává se ze Skály; ale Paprocký (Zrcadlo 183) poznamenal dobře, že měl příjmí Skála prve než byl přijat do stavu rytířského. Možná, že pocházel po přesli ci z rodu Ebrzvínova; strýc jeho Václav psal se i Eberzvín z Doubravky. Klenotem byla panna prostovlasá jako u Ebrzvinův. (K. B.tab. 20, kdež je však i erb biskupství.)

 

Jílkové ze Statenic: Jakub Jílek, obdržel majestát na erb a heslo„ ze Statenic" (z Tatenic) dne 6. června 1595 na hradě pražském od cis.Rudolfa II. Erb ten popisuje se takto: Štít červený, na něm rámě obrněné, v lokti ohnuté, s pláty ocelovými na okrajích pozlacenými, svírající v pěstikrátký meč — tulich s malým jilcem. Kolčí helm korunovaný, v klenotu opět rámě s tulichem. Pokryvadla po obou stranách červená-modrá. (Vyobr. a popis v Saalbuchu XIL a, p. 335 v Arch. min. vnitra v Praze.) Aug. Sedláček ve své Heraldice, d. IL, s. 463 popisuje erb podobně,ale bez barev, při jméně Kalendy ze Statenice, který se již r. 1576 takto píše. Není pochyby, že se jedná o dvě rodiny, které byly sobě navzájem erbovními strýci.

 

Rodák z Litomyšle August von Jilek (1819-1898) byl povýšen do rytířského stavu v roce 1869 rakouským císařem Františkem Josefem I.   

 

 
Prohlášení o Cookies